Batterispännings info. ifrån Canbus.

Batterispänning + crankvoltage från Canbussen :)

Tack vare info. ifrån Trionictuning.


case 0x3B0:  //-------------------- Headlight 1/ xenon level (121 ParkLight 0 pos 122 posVänst/Höger)

  LightIgnition = rxBuf[3];  // The ?? byte is 32 eller 0 when ignition signal is off and 112 crank 56  when the signal is on.

  battVolt = rxBuf[1] ;  

  battVoltCrank = rxBuf[2] ;  

  Rx=battVolt; Convert(); battA=RxA; battB=RxB; battC=RxC;  // konverterar för att visa på SID (*10)

break;

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar