Världens minsta Turbotryckmätare ?

Eftersom jag har lite kapacitet kvar på Arduinokortet för Hel och Halvljuset så blev det en liten tryckmätare.
Med en programsnutt ifrån Arduino.cc hemsida. Det enda jag behövde ändra var utgångarna.
0-5 volt ingång stämmer också perfekt för värdena ifrån MAP sensorn. 
Det enda jag ska föröka göra är att den visar peakvärdet och uppdaterar den 1ggr/sek.

(Dioden högst upp visar när Halvljus-automatiken har tänt halvljuset.)

1 diod = -0,75 bar
4 dioder = 0 bar
6 dioder = 0,5 bar
8 dioder = 1 bar
9 dioder = 1,25 bar


2015-04: Ändrat i mjukvara så att tiden nollas så länge maxtrycket uppdateras
Det innebär att maxtrycket visas i 10sek. efter att det uppnåtts.
Vet inte varför jag inte gjort den här förändringen tidigare....

Koden med Max. visning i 10 sek.:

// these constants won't change:
const int analogPin = A0;   // the pin that the potentiometer is attached to
const int ledCount = 10;    // the number of LEDs in the bar graph 
int ledMax = 0;
long previousMillis = 0;
long interval = 10000;           // interval at which to blink (milliseconds)

    int ledPins[] = {
      4, 5, 6, 7,8,9,10,11,12,13 };   // TURBO an array of pin numbers to which LEDs are attached
void setup() {
  // TURBO loop over the pin array and set them all to output:
   for (int thisLed = 0; thisLed < ledCount; thisLed++) {
     pinMode(ledPins[thisLed], OUTPUT);
  }       //diodtest snurra
      for (int thisLed = 0; thisLed < ledCount; thisLed++) {
      digitalWrite(ledPins[thisLed], HIGH);
      delay(100);   
      digitalWrite(ledPins[thisLed], LOW);
  }
}
void loop() {
 //  TURBO tryckmätaren
    unsigned long currentMillis = millis();   // flyttad 2015-04  
int sensorReading = analogRead(analogPin);  // 0-5 volt
   // mapsensor värden: 0,75bar=3,3volt ; 0,5=2,8; 0,25=2,4; 0=1,9; -0,5=0,95; -0,75=0,48
   int ledLevel = map(sensorReading, 0, 1023, 0, ledCount);
      if (ledLevel > ledMax) {
          ledMax = ledLevel;     // läser av maxvärdet  flyttad 20115-04
          ledMax = ledLevel;   } 
/*
      Alt. om den bara skall visa en diod för aktuellt tryck.
 for (int thisLed = 0; thisLed < ledCount; thisLed++) {    // loop over the LED array:
       digitalWrite(ledPins[thisLed], LOW);     // släcker alla dioder
       digitalWrite(ledPins[ledLevel], HIGH);  //tänder bara den dioden för aktuellt värde
       digitalWrite(ledPins[ledMax-1], HIGH);  // visar max nivån under en viss tid.
    */
  // loop over the LED array:
   for (int thisLed = 0; thisLed < ledCount; thisLed++) {
     if (thisLed > sensorReading) {
       ledMax == ledLevel;
     }// if the array element's index is less than ledLevel,
     // turn the pin for this element on:
     if (thisLed < ledLevel) {
       digitalWrite(ledPins[thisLed], HIGH);
      digitalWrite(ledPins[ledMax], HIGH);
     }    
      // turn off all pins higher than the ledLevel:
    else {
      digitalWrite(ledPins[ledMax-1], HIGH);
      digitalWrite(ledPins[thisLed], LOW);
    }
      // flyttad unsigned long currentMillis = millis();
   if(currentMillis - previousMillis > interval) {
     // save the last time you blinked the LED
    // flyttad previousMillis = currentMillis;  
    ledMax = 0;
     }
  }
}

Backsensor ingår väl på en modern bil.

Nu när det är vår och barnen på gården börjar hoppa och skutta så är det säkrast att ha lite hjälp när man backar ut bilen, inte lätt att hålla koll på dem.
Tänkte att det är väl simpelt att slänga dit grejerna och koppla in det men tji fick jag.
Började med att kablarna till backlampan byter färg i luckan från brun & blå till
vit & svart. Men med lite ohmmätning och en knappnål så hittade jag rätt vita kabel i tröskeln vid bakdörren.

Sedan skulle det bara vara att borra hål i kofångaren med en medföljande 22mm borr och med en lång borr som jag har sedan tidigare. Tyvärr var den bara 6 mm och inte 8-10 mm som man skulle behövt för att få igenom kontakten. Fick borra snett nedåt för att kunna vidga hålen och med lite svordommar och hetsiga ord kunde jag mosa igen kontakterna. Enklast kanske hade vart att skruva ner kofångaren helt man läs sig hela tiden. Och via "dragkrokskablagegenomgången" drog jag kablarna vidare in i bagegeutrymmet.
Skitig bil som vanligt.
Centralenheten placerade jag där elantennen satt den skorrade mer än hissade upp och ner antennen trots renoverings kit och ny antennpinne så den åkte ut.
Högtalaren placerades på enheten också så man får sänka volymen lite om man ska höra den.
Tänkte att jag skulle koppla in mute kabeln på stereon samtidigt som dom främre lamporna
så tystnar stereon när man backar. Får se när det blir av.....
Det blev kvickare gjort än väntat jag passade på när jag ändå höll på med kabeldragning.
Tydligen triggar "mute" ingången på stereon på jordning så det blev ett litet relä för att lösa det.
Men det fungerar stereo tystnar och dom främre backlamporna tänds vid backning.
Komplettering med DRL, Daytime running lights.

Kompletterat bilen med DRL för att gör den lite mer synlig än med sidobelysningen.
Sidolysena tänkte jag koppla framöver till backlampan så att dom lyser när man backar.
Men det blir en senare fråga. Så här ser det ut snabbmonterat och tjuvkopplat.