Virtuino istället för RemoteXY

Hittade detta alternativa program till Surfplattan.
Virtuino den har en liten annan uppbyggnad och med den fördelen att man kan använda bilder.

En första design.
Med och utan halvljuset på.
Dom vanliga tempvärdena och
la in dörrindikerings värden som
jag tänkte använda i version 2.
När man lägger i backen visas denna bild med avstånd och larm bild som ska dyka upp när den larmar.

Sen verkar den fungera bättre ihop med SID kommunikationen också.

Sitter med ett problem hur jag ska tolka dörr värdena, nivåerna är
Bagagelucka 4 ,  Höger bakdörr 8, Vänster bakdörr 16, Höger framdörr 32, Vänster framdörr 64
samt Olåst 128, Det blir en massa kombinationer.
T.ex 192 är olåst och vänster framdörr öppen med bagageluckan öppen blir det 196....osv.
Trir jag fixat det med denna lösning: (ny kod är upplagd)
    //------------------------     Checking door status DV10-15
if (DoorStatus-128 >= 0) { virtuino.vDigitalMemoryWrite(10,0); DoorStatus = DoorStatus-128; }  // door 128 = unlocked
           else { virtuino.vDigitalMemoryWrite(10,1); }          // door  = locked
if (DoorStatus-64 >= 0) { virtuino.vDigitalMemoryWrite(11,1); DoorStatus = DoorStatus-64; }  // Driversdoor 64 = open
           else { virtuino.vDigitalMemoryWrite(11,0); }        
if (DoorStatus-32 >= 0) { virtuino.vDigitalMemoryWrite(12,1); DoorStatus = DoorStatus-32; }  // Passangerdoor 32 = open
           else { virtuino.vDigitalMemoryWrite(12,0); }
if (DoorStatus-16 >= 0) { virtuino.vDigitalMemoryWrite(13,1); DoorStatus = DoorStatus-16; }  // LeftBacksdoor 16 = open
           else { virtuino.vDigitalMemoryWrite(13,0); }
if (DoorStatus-8 >= 0) { virtuino.vDigitalMemoryWrite(14,1); DoorStatus = DoorStatus-8; }  // RightBackdoor 8 = open
           else { virtuino.vDigitalMemoryWrite(14,0); }
if (DoorStatus-4 >= 0) { virtuino.vDigitalMemoryWrite(15,1); DoorStatus = DoorStatus-4; }  // Trunk 4 = open
           else { virtuino.vDigitalMemoryWrite(15,0); }

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar