Styrning av Halvljus automatiken med ljussensorn för inst.panelen.

Tänkte rationalisera bort ljussensorena som styr halvljus automatiken.
Så tar ljussensorvärdet ifrån instrumentpanelen.
Det är 2 8bitars värden men jag använder bara ett,

case 0x410: //-------   Light Dimm Sensor values
                   // (Integer value is between about 1800h(6144 dec) to 2C00h(11264 dec))
value=3 ;CanbusRead(); LSensor0 = Rx;
value=4 ;CanbusRead(); LSensor1 = Rx;  // använder endast Lsensor1 värdet för styrning av halvljuset.

Sedan använder jag ganska grov hystres för att undvika flip-flopande lampor.

  if (LSensor1 <= 5  && lightOn == 0) {Status = 2; request = 1; lightOn = 1; digitalWrite(lightOnOUT,HIGH); }  // Halvljus På 01-05 hystres 
  if (LSensor1 >= 15 && lightOn == 1) {Status = 2; request = 1; lightOn = 0; digitalWrite(lightOnOUT,LOW); }  // Halvljus Av
Testningen går ju lite långsam eftersom det är kolsvart både till och från jobbet.
Och styrningen går via det gamla Arduino kortet tillsvidare. Ändringen i det gamla kortet.

pinMode(headLightPinCan, INPUT);    // halvljus Ingång, från Can-kortet
 //---------------------------- HALVLJUS AUTOMATIK
        headLightCan = digitalRead(headLightPinCan);
       if (headLightCan == 1 && lightOn == 0) {                                                          
                digitalWrite(headlightPin,HIGH);  // tänder halvljuset   
                delay(50); lightOn = 1; 
                headLightTimer = currentSekund ; // Sätter timer tid          
            } //{lightOn = 1;}
       if (headLightCan == 0 && lightOn == 1) {
                digitalWrite(headlightPin,LOW);
                delay(50); lightOn = 0; 
                headLightTimer = currentSekund ; // Sätter timer tid
              }

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar