Automatisk "Follow me home" funktion.

eller en dålig raggnings replik ? Iochmed att helljus automatiken inte fungerade som jag ville så
tänkte jag nyttja relät till denna funktion. När det är mörkt ute och man stänger av bilen så
tänds helljuset i ca. 30 sek. så att man hittar hem ordentligt. Jag utnyttjar den tidsfördröjda
dator avstängningen till Arduino korten så att dom är aktiverade 30 sek efter att tändningen
slås av. Så nu är det bara att vänta på Höstmörkret......

Sedan en modifiering av mjukvara:

  // Follow Me Belysning
  powerOnIN = analogRead(5);         //läser av om 12 volt är på pin 5 analog ingång
    lightsensorValue = analogRead(frontlightPin);    //läser ljusensor värdet
    refValue = analogRead(reflightPin);            //läser ref.ljusensor värdet
  if (powerOnIN < 500 && refValue > night && lightsensorValue > night) // 12 volt saknas och ljussensorn & ref. sensorn ind. mörker +20 
   {
      delay (100);  // ljusförändring mellan tiden 40ms
      lightsensorValue = analogRead(frontlightPin);    //läser ljusensor värdet
      refValue = analogRead(reflightPin);            //läser ref.ljusensor värdet
      powerOnIN = analogRead(5);         //läser av om 12 volt är på pin 5 analog ingång
  if (powerOnIN < 500 && refValue > night && lightsensorValue > night) // 12 volt saknas och ljussensorn & ref. sensorn ind. mörkervärde 
              {
                digitalWrite(lightrelayPin,HIGH);  // aktiverar helljuset
                delay(30000);                      //helljus på i 30 sek
                digitalWrite(lightrelayPin,LOW);  // bländar av helljuset
              } 
              else  {
                digitalWrite(lightrelayPin,LOW);  // bländar av helljuset
              }
              }
 else  {
                digitalWrite(lightrelayPin,LOW);  // bländar av helljuset
       }

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar